برای بستن ESC را بزنید

امکان انتخاب دامنه سفارشی برای بیولینک و کوتاه کننده لینک اُوو فراهم شد

از این به بعد کاربران oovo می توانند هنگام کوتاه کردن لینک یا ساخت بیولینک از دامنه های موجود یکی را انتخاب و به عنوان دامنه سفارشی استفاده کنند.دامنه های…

ادامه مطلب