برای بستن ESC را بزنید

قرار دادن چند لینک در اینستاگرام و رفع محدودیت‌های آن

همونطور که می دونید اینستاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی فقط امکان درج یک لینک را برای ما فراهم می‌کند ولی اغلب اوقات اون یک لینک برای ما کارساز نبوده و مدام نیاز داریم آن را تغییر دهیم و کاربران را به لینک موجود در بیو هدایت کنیم.

ادامه مطلب