بر اساس نیازتان بهترین بسته را برای خودتان انتخاب کنید

پایه 💪
رایگان
شامل بیش از 30 بلوک رایگان | هوش مصنوعی
 • 10 اُوولینک
 • 20 بلوک در هر اُوولینک
 • 36 بلوک اُوولینک فعال است
 • 0 درگاه پرداخت آنلاین
 • 0 لینک کوتاه
 • 0 لینک فایل
 • 0 لینک VCard
 • 0 لینک رویداد
 • 1 کد QR داینامیک
 • مدل هوش‌مصنوعی خوب
 • 1 محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • 1,000 کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • 12 تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • 0 رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  0 B اندازه فایل صوتی رونویسی
  1 چت هوش‌مصنوعی / ماه
  5 پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • 0 امضای ایمیل
 • 1 پروژه
 • 0 صفحه اسپلش
 • 0 پیکسل
 • 0 تیم
 • 0 اعضای تیم
 • 10% درآمد همکاری در فروش
 • 0 دامنه اختصاصی
 • 30 روز نگهداری گزارش‌ها
 • 1 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
انتخاب بسته
شروع‌کننده🎉
29,000 261,000 0 تومان
➕ کارت ویزیت الکترونیک | کد QR پویا
 • 30 اُوولینک
 • 30 بلوک در هر اُوولینک
 • 42 بلوک اُوولینک فعال است
 • 0 درگاه پرداخت آنلاین
 • 1 لینک کوتاه
 • 0 لینک فایل
 • 0 لینک VCard
 • 0 لینک رویداد
 • 1 کد QR داینامیک
 • مدل هوش‌مصنوعی عالی
 • 3 محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • 1,000 کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • 12 تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • 0 رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  0 B اندازه فایل صوتی رونویسی
  1 چت هوش‌مصنوعی / ماه
  5 پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • 1 امضای ایمیل
 • 1 پروژه
 • 1 صفحه اسپلش
 • 0 پیکسل
 • 0 تیم
 • 0 اعضای تیم
 • 10% درآمد همکاری در فروش
 • 0 دامنه اختصاصی
 • 30 روز نگهداری گزارش‌ها
 • 3 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
انتخاب بسته
حرفه‌ای 😎
79,000 711,000 0 تومان
➕ دامنه اختصاصی | امکانات و بلوک‌های حرفه‌ای
 • 100 اُوولینک
 • 100 بلوک در هر اُوولینک
 • 47 بلوک اُوولینک فعال است
 • 5 درگاه پرداخت آنلاین
 • 10,000 لینک کوتاه
 • 0 لینک فایل
 • 50 لینک VCard
 • 100 لینک رویداد
 • 100 کد QR داینامیک
 • بهترین مدل هوش‌مصنوعی
 • 10 محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • 5,000 کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • 25 تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • 3 رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  3 MB اندازه فایل صوتی رونویسی
  5 چت هوش‌مصنوعی / ماه
  10 پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • 50 امضای ایمیل
 • 100 پروژه
 • 5 صفحه اسپلش
 • 100 پیکسل
 • 0 تیم
 • 0 اعضای تیم
 • 15% درآمد همکاری در فروش
 • 1 دامنه اختصاصی
 • 180 روز نگهداری گزارش‌ها
 • 5 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
انتخاب بسته
پیشرفته 👌
179,000 1,611,000 0 تومان
➕ فضای بارگذاری اختصاصی | مدیریت تیمی
 • 200 اُوولینک
 • 200 بلوک در هر اُوولینک
 • همه بلوک‌های اُوولینک فعال است
 • 20 درگاه پرداخت آنلاین
 • نامحدود لینک کوتاه
 • 30 لینک فایل
 • 100 لینک VCard
 • 200 لینک رویداد
 • 200 کد QR داینامیک
 • بهترین مدل هوش‌مصنوعی
 • 20 محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • 10,000 کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • 50 تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • 10 رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  10 MB اندازه فایل صوتی رونویسی
  15 چت هوش‌مصنوعی / ماه
  20 پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • 200 امضای ایمیل
 • 200 پروژه
 • 10 صفحه اسپلش
 • 200 پیکسل
 • 1 تیم
 • 2 اعضای تیم
 • 20% درآمد همکاری در فروش
 • 2 دامنه اختصاصی
 • 180 روز نگهداری گزارش‌ها
 • 5 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
انتخاب بسته
AI پلاس 🧠
479,000 4,311,000 0 تومان
ویژه تولید محتوا با هوش مصنوعی
 • 100 اُوولینک
 • 100 بلوک در هر اُوولینک
 • همه بلوک‌های اُوولینک فعال است
 • 10 درگاه پرداخت آنلاین
 • نامحدود لینک کوتاه
 • 10 لینک فایل
 • 100 لینک VCard
 • 100 لینک رویداد
 • 100 کد QR داینامیک
 • بهترین مدل هوش‌مصنوعی
 • 50 محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • 40,000 کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • 200 تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • 50 رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  15 MB اندازه فایل صوتی رونویسی
  100 چت هوش‌مصنوعی / ماه
  50 پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • 100 امضای ایمیل
 • 100 پروژه
 • 10 صفحه اسپلش
 • 100 پیکسل
 • 1 تیم
 • 2 اعضای تیم
 • 20% درآمد همکاری در فروش
 • 1 دامنه اختصاصی
 • 180 روز نگهداری گزارش‌ها
 • 5 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
انتخاب بسته
سفارشی
سفارشی
تماس بگیرید
 • نامحدود اُوولینک
 • نامحدود بلوک در هر اُوولینک
 • همه بلوک‌های اُوولینک فعال است
 • نامحدود درگاه پرداخت آنلاین
 • نامحدود لینک کوتاه
 • نامحدود لینک فایل
 • نامحدود لینک VCard
 • نامحدود لینک رویداد
 • نامحدود کد QR داینامیک
 • بهترین مدل هوش‌مصنوعی
 • نامحدود محتوای هوش مصنوعی در ماه
 • نامحدود کلمه هوش‌مصنوعی / ماه
 • نامحدود تصویر هوش‌مصنوعی / ماه
 • نامحدود رونویسی گفتار با هوش‌مصنوعی/ ماه
  25 MB اندازه فایل صوتی رونویسی
  نامحدود چت هوش‌مصنوعی / ماه
  نامحدود پیام چت هوش مصنوعی / چت
 • نامحدود امضای ایمیل
 • نامحدود پروژه
 • نامحدود صفحه اسپلش
 • نامحدود پیکسل
 • نامحدود تیم
 • نامحدود اعضای تیم
 • 30% درآمد همکاری در فروش
 • نامحدود دامنه اختصاصی
 • نامحدود روز نگهداری گزارش‌ها
 • 5 دامنه‌ی بیشتر
 • صفحه اسپلش اجباری وجود ندارد
 • لینک سفارشی
 • لینک‌های عمیق
 • پنهان‌کردن لوگوی OOVO
 • پس‌زمینه‌های سفارشی
 • برندینگ سفارشی
 • لینک‌های فالو
 • لینک جهشی
 • ویژگی‌های سئو
 • فونت‌های سفارشی
 • CSS سفارشی
 • JS سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • زمان‌بندی و محدودکردن لینک‌ها
 • پارامتر‌های UTM
 • محافظت با رمز عبور
 • هشدار محتوای حساس
 • بدون تبلیغات
 • دسترسی به API
با ما تماس بگیرید

چرا ما؟

خدمات مشتری
تیم پشتیبانی ما هر گونه راهنمایی و سوال که در مورد امکانات OOVO داشته باشید در کنار شما خواهد بود.
حریم خصوصی
شما و حریم‌خصوصی شما برای ما مهم است. به همین دلیل شما می‌توانید تمام داده‌هایی که در وب سایت ما دارید را کنترل کنید.
کیفیت
ما بر ارائه بهترین تجربه به شما تمرکز می‌کنیم، زیرا به طور کامل درک می‌کنیم که زمان چقدر ارزشمند است.

سوالات متداول

بله، در صورت تمایل امکان ایجاد و سفارشی‌سازی صفحات اُوولینک، کارت ویزیت الکترونیک، منوی آنلاین و همچنین سایر ویژگی‌های پلتفرم OOVO متناسب با کسب و کار شما توسط کارشناسان ما وجود دارد. کافیست با ما در ارتباط باشید.

بله، علاوه بر آن هر چند ماه یا سال که این بسته را تمدید نمایید به مدت اعتبار بسته‌تان اضافه می‌گردد.

خیر، با ارتقاء یا تغییر بسته مدت زمان تمدید شده در بسته جدید برای شما ثبت خواهد شد. در صورت اینکه زمان باقیمانده از بسته فعلی بیشتر از یک ماه باشد با پشتیبانی در ارتباط باشید.

شما می توانید با شماره 04135563046 در ساعات اداری تماس حاصل کرده یا از کارشناسان ما در چت آنلاین کمک بگیرید تا صمیمانه پاسخگوی سوالات شما باشیم.