رمزگشا و دکودر Base64

رمزگشای Base64 ابزار یا برنامه ای است که یک رشته رمزگذاری شده Base64 را به عنوان ورودی می گیرد و آن را به فرمت باینری اصلی خود تبدیل می‌کند.

رمزگذاری Base64 برای نمایش داده های باینری در قالب ASCII، متشکل از 64 کاراکتر که شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و چند علامت است، استفاده می شود. بنابراین، رمزگشایی Base64 داده‌های کدگذاری شده را به فرمت اصلی خود تبدیل می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد خوانده شوند، پردازش شوند یا در هدف مورد نظر استفاده شوند.

برای رمزگشایی یک رشته رمزگذاری شده Base64، رمزگشا فرآیند رمزگذاری را با تبدیل هر گروه از چهار کاراکتر Base64 به سه بایت داده باینری معکوس می‌کند. این تبدیل با استفاده از الگوریتمی انجام می شود که هر کاراکتر در رشته کدگذاری شده را به مقدار باینری مربوطه تبدیل می‌کند و آنها را به دنباله ای از بیت ها مرتب می‌کند که می توانند دوباره به داده های باینری اصلی تبدیل شوند.

رمزگشایی Base64 به طور گسترده در برنامه‌های کاربردی اینترنتی مانند سیستم‌های ایمیل برای رمزگشایی پیوست‌ها، انتقال داده‌ها از طریق APIهای وب و در برنامه‌های رمزگذاری داده که داده‌ها در قالب Base64 برای انتقال ایمن کدگذاری می‌شوند، استفاده می‌شود.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

رمزگذار و انکودر Base64

هر ورودی رشته را در Base64 رمزگذاری کنید.