رمزگذار و انکودر Base64

رمزگذار Base64 یک طرح رمزگذاری باینری به متن است که برای نمایش داده های باینری در قالب رشته ای اسکی استفاده می شود. این روشی برای تبدیل داده‌های باینری 8 بیتی به مجموعه‌ای از کاراکترهای 6 بیتی است که به آنها اجازه می‌دهد به راحتی از طریق اینترنت یا کانال‌های دیگری که در آن کاراکترهای خاص ممکن است باعث ایجاد مشکل شوند، منتقل شوند.

رمزگذاری Base64 معمولاً برای رمزگذاری پیوست های ایمیل، تصاویر و سایر فایل هایی که نیاز به انتقال از طریق اینترنت دارند استفاده می شود. همچنین در برنامه های امنیتی و رمزنگاری مانند رمزگذاری رمزهای عبور برای ذخیره سازی یا ارتباطات استفاده می شود.

داده های کدگذاری شده اغلب به صورت مجموعه ای از کاراکترها متشکل از حروف، اعداد و کاراکترهای خاص مانند +، /، و = نشان داده می شوند. رمزگشایی داده‌های کدگذاری‌شده Base64 می‌تواند داده‌های باینری اصلی را برگرداند و اطمینان حاصل کند که داده‌ها در طول انتقال دست نخورده باقی می‌مانند.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

رمزگشا و دکودر Base64

ورودی Base64 را برای بازگشت به رشته رمزگشایی کنید.

15