مبدل باینری

مبدل باینری یک ابزار یا برنامه آنلاین است که برای تبدیل مقادیر از یک پایه به پایه دیگر استفاده می شود.

باینری به سیستم شماره گذاری پایه 2 مورد استفاده در محاسبات و الکترونیک دیجیتال اشاره دارد که در آن تمام داده ها با استفاده از دو رقم 0 و 1 نشان داده می شوند. سیستم باینری برای ذخیره، پردازش و انتقال داده های دیجیتال استفاده می شود.

یک مبدل باینری می تواند بین سیستم های شماره گذاری باینری و سایر سیستم های شماره گذاری مانند اعشاری، هگزا و اکتال تبدیل شود. به عنوان مثال، می تواند یک عدد باینری، مانند 1010، را به یک معادل اعشاری، مانند 10 تبدیل کند.

مبدل های باینری همچنین می توانند عملیات حسابی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را روی اعداد باینری انجام دهند.

برخی از ابزارهای محبوب مبدل باینری عبارتند از RapidTables Binary Converter، ConvertBinary.com، BinaryHexConverter و Online Calculators' Binary Converter. این ابزارها به برنامه نویسان و توسعه دهندگان کمک می‌کند تا مقادیر را بین سیستم های شماره گذاری مختلف تبدیل کنند و محاسباتی را برای ساخت منطق بولی و توابع حسابی انجام دهند.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

مبدل هگز

متن را به هگزادسیمال و راه دیگر برای هر ورودی رشته ای تبدیل کنید.

مبدل Ascii

تبدیل متن به ascii و برعکس برای هر ورودی رشته.

مبدل اعشاری

متن را به اعشار و برعکس برای هر ورودی رشته تبدیل کنید.

مبدل اکتال

متن را به اکتال و برعکس برای هر ورودی رشته تبدیل کنید.