شمارنده کاراکتر

تعداد کاراکترها و کلمات یک متن داده شده را بشمارید.

اشتراک‌گذاری