تبدیل تاریخ به مهر زمانی یونیکس

مهر زمانی یونیکس راهی برای نمایش یک تاریخ و زمان خاص به عنوان یک عدد واحد است، که تعداد ثانیه هایی است که از 1 ژانویه 1970 در ساعت 00:00:00 UTC (زمان هماهنگ جهانی) سپری شده است.

تبدیل تاریخ به مهر زمانی یونیکس شامل محاسبه تعداد ثانیه های بین آن تاریخ و دوره یونیکس (1 ژانویه 1970) است.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل مهر زمانی یونیکس به تاریخ

یک مهر زمانی یونیکس را به UTC و تاریخ محلی خود تبدیل کنید.