تبدیل گالن (Imperial) به لیتر

گالن (امپریال) و لیتر دو واحد مختلف اندازه گیری حجم هستند. برای تبدیل گالن (امپریال) به لیتر، می توانید از فرمول تبدیل زیر استفاده کنید:

1 گالن (امپریال) = 4.54609 لیتر

بنابراین، برای تبدیل گالن (امپریال) به لیتر، می توانید تعداد گالن ها را در 4.54609 ضرب کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل لیتر به گالن (US)

تبدیل لیتر به گالن (US) به راحتی.

تبدیل لیتر به گالن (امپریال)

به راحتی لیترها را به گالن (imperial) تبدیل کنید.

تبدیل گالن (US) به لیتر

گالن (US) را به آسانی به لیتر تبدیل کنید.