جستجوی هدر HTTP

تمام هدرهای HTTP را که یک URL برای یک درخواست GET معمولی برمی گرداند، دریافت کنید.