تبدیل عکس به Base64

فرمت‌های .gif, .png, .jpg, .jpeg, .svg مجاز است. حداکثر 128 مگابایت.