تبدیل عکس به Base64

فرمت‌های .gif, .png, .jpg, .jpeg, .svg مجاز است. حداکثر 128 مگابایت.
یک ورودی تصویر را به رشته Base64 تبدیل کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل Base64 به عکس

رمزگشایی ورودی Base64 به یک تصویر.