مینی‌فایر JS

با حذف تمام کاراکترهای غیر ضروری، JS خود را کوچک کنید.