تبدیل کیلوگرم به پوند

پوند و کیلوگرم هر دو واحدی هستند که برای اندازه گیری وزن یا جرم استفاده می شوند. برای تبدیل پوند به کیلوگرم می توانید از ضریب تبدیل زیر استفاده کنید:

1 پوند = 0.45359237 کیلوگرم

بنابراین برای تبدیل پوند به کیلوگرم می توانید تعداد پوند را در 0.45359237 ضرب کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل پوند به کیلوگرم

پوند (lb) را به راحتی به کیلوگرم (kg) تبدیل کنید.