تبدیل کیلومتر به مایل

مایل و کیلومتر هر دو واحد اندازه گیری فاصله هستند. برای تبدیل مایل به کیلومتر می توانید از ضریب تبدیل زیر استفاده کنید:

1 مایل = 1.609344 کیلومتر

بنابراین برای تبدیل مایل به کیلومتر می توانید تعداد مایل ها را در 1.609344 ضرب کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل مایل به کیلومتر

مایل (mi) را به کیلومتر (km) به راحتی تبدیل کنید.