تصادفی ساز فهرست

فهرست تصادفی ساز ابزار یا نرم افزاری است که به طور تصادفی موارد موجود در یک لیست را به هم می ریزد یا مرتب می‌کند. این موارد می تواند کلمات، عبارات، اعداد یا هر نوع داده دیگری باشد که در قالب فهرست ارائه می شود.

تصادفی ساز لیست می تواند برای اهداف مختلفی مانند انتخاب برنده تصادفی از لیست شرکت کنندگان، ایجاد یک سفارش تصادفی برای یک صف یا خط، یا صرفاً تصادفی کردن ترتیب لیست برای اهداف آموزشی یا سرگرمی استفاده شود.

تصادفی سازهای فهرست معمولاً می توانند لیست های کوچک و بزرگ را مدیریت کنند و ممکن است به کاربران اجازه دهند سطح تصادفی بودن را سفارشی کنند یا تعداد دفعات تکرار زدن را کنترل کنند. برخی تصادفی سازهای لیست دارای ویژگی های اضافی مانند توانایی حذف موارد تکراری یا فیلتر کردن موارد موجود در لیست بر اساس معیارهای خاص هستند.

به طور کلی، تصادفی سازهای فهرست راه ساده و کارآمدی را برای تصادفی کردن ترتیب آیتم ها در یک لیست ارائه می دهند که می تواند برای کاربردهای مختلفی مانند آموزش، بازی، تحقیق یا سرگرمی مفید باشد.

اشتراک‌گذاری