تبدیل لیتر به گالن (US)

لیتر و گالن (US) دو واحد متفاوتی هستند که برای اندازه گیری حجم استفاده می شوند. برای تبدیل لیتر به گالن (US)، می توانید از فرمول تبدیل زیر استفاده کنید:

1 لیتر = 0.264172 گالن (ایالات متحده)

بنابراین، برای تبدیل لیتر به گالن (آمریکا)، می توانید تعداد لیتر را در 0.264172 ضرب کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل لیتر به گالن (امپریال)

به راحتی لیترها را به گالن (imperial) تبدیل کنید.

تبدیل گالن (US) به لیتر

گالن (US) را به آسانی به لیتر تبدیل کنید.

تبدیل گالن (Imperial) به لیتر

گالن (Imperial) را با سهولت به لیتر تبدیل کنید.