تبدیل Mph به Kph

مایل در ساعت (مایل در ساعت) و کیلومتر در ساعت (کیلومتر در ساعت) هر دو واحد اندازه گیری سرعت هستند. برای تبدیل مایل در ساعت به کیلومتر بر ساعت، می توانید از ضریب تبدیل زیر استفاده کنید:

1 مایل در ساعت = 1.609344 کیلومتر در ساعت

بنابراین، برای تبدیل مایل در ساعت به کیلومتر در ساعت، می توانید تعداد مایل در ساعت را در 1.609344 ضرب کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل Kph به Mph

کیلومتر در ساعت (kph) را به راحتی به مایل در ساعت (mph) تبدیل کنید.