مبدل اکتال

مبدل اکتال ابزاری است که به تبدیل اعداد بین هشتی (پایه 8) و سایر سیستم های اعداد مانند اعشاری (مبنای 10) و باینری (مبنای 2) کمک می‌کند. در سیستم اعداد هشتی، هر رقم نشان دهنده توان 8 است، که در آن ارقام ممکن 0 تا 7 هستند. به عنوان مثال، عدد اکتالی 236 معادل عدد اعشاری 158 است، زیرا:

2 x 8^2 + 3 x 8^1 + 6 x 8^0 = 128 + 24 + 6 = 158

اعداد اکتالی اغلب در محاسبات و برنامه نویسی، به ویژه در سیستم های قدیمی تر استفاده می شوند. مبدل هشت‌گانه می‌تواند برای تبدیل اعداد اکتال به اعشاری یا باینری برای محاسبات آسان‌تر یا تبدیل اعداد اعشاری یا باینری به هشتی برای اهداف نمایش در یک برنامه مفید باشد.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

مبدل باینری

تبدیل متن به باینری و راه دیگر برای هر ورودی رشته.

مبدل هگز

متن را به هگزادسیمال و راه دیگر برای هر ورودی رشته ای تبدیل کنید.

مبدل Ascii

تبدیل متن به ascii و برعکس برای هر ورودی رشته.

مبدل اعشاری

متن را به اعشار و برعکس برای هر ورودی رشته تبدیل کنید.