پینگ

ایده آل برای نظارت بر وب سایت ها، API ها و خدمات وب. ایده آل برای نظارت بر سرور. ایده آل برای نظارت بر پایگاه های داده، سرورهای POP یا SMTP.
پینگ کردن وب سایت، سرور یا پورت..