مولد اعداد تصادفی

مولد اعداد تصادفی (RNG) ابزار یا برنامه ای است که دنباله ای از اعداد یا مقادیری را تولید می‌کند که قابل پیش بینی یا بازتولید نیستند. تصادفی بودن یک ویژگی حیاتی در بسیاری از کاربردها مانند رمزنگاری، شبیه‌سازی، بازی‌ها، نمونه‌گیری آماری و تحقیقات علمی است.

مولدهای اعداد تصادفی با استفاده از یک الگوریتم یا فرمول ریاضی کار می‌کنند که دنباله ای از اعداد را تولید می‌کند که برای ناظر تصادفی به نظر می رسد. خروجی RNG به عواملی مانند الگوریتم مورد استفاده، مقدار اولیه اولیه و محیط محاسباتی بستگی دارد.

دو نوع RNG وجود دارد: مولد اعداد تصادفی واقعی (TRNG) و مولد اعداد شبه تصادفی (PRNG). TRNG ها اعداد واقعا تصادفی را با نمونه برداری از پدیده های فیزیکی مانند واپاشی رادیواکتیو، نویز اتمسفر یا نویز حرارتی تولید می‌کنند. PRNG ها دنباله ای از اعداد را تولید می‌کنند که تصادفی به نظر می رسند اما در واقع توسط یک الگوریتم شناخته شده تعیین می شوند.

مولدهای اعداد تصادفی به طور گسترده در بسیاری از برنامه ها از جمله بازی، رمزگذاری، شبیه سازی علمی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شوند. در بازی، مولدهای اعداد تصادفی تضمین می‌کنند که نتایج بازی قابل پیش‌بینی یا مغرضانه نیستند و از عدالت و شفافیت اطمینان می‌دهند. در رمزنگاری، از اعداد تصادفی برای تولید کلیدها و ایجاد امنیت بالا در برابر حملات استفاده می شود. در شبیه سازی های علمی و تحلیل های آماری، از اعداد تصادفی برای تولید داده های ورودی و انجام شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود.

اشتراک‌گذاری