تبدیل اعداد رومی به عدد

اعداد رومی یک سیستم عددی است که در روم باستان استفاده می شد، جایی که از حروف الفبا برای نشان دادن اعداد استفاده می شد. برای تبدیل اعداد رومی به اعداد، باید از مجموعه ای از قوانین پیروی کنید که تعیین می‌کند چگونه حروف باید برای نمایش مقادیر مختلف اضافه یا کم شوند.

در اینجا قوانین اساسی برای تبدیل اعداد رومی به اعداد آمده است:

حروف I، X و C را می توان تا سه بار پشت سر هم تکرار کرد. وقتی یک حرف تکرار می شود، هر بار ارزش آن به خودش اضافه می شود.

حروف V، L و D قابل تکرار نیستند.

هنگامی که یک حرف کوچکتر قبل از یک حرف بزرگتر قرار می گیرد، مقدار آن از حرف بزرگتر کم می شود. به عنوان مثال، IV نشان دهنده 4 است که یک کمتر از 5 است.

هنگامی که یک حرف کوچکتر بعد از یک حرف بزرگتر قرار می گیرد، ارزش آن به حرف بزرگتر اضافه می شود. به عنوان مثال، VI نشان دهنده 6 است که یک بیشتر از 5 است.

با استفاده از این قوانین می توانید اعداد رومی را به عدد تبدیل کنید. مثلا:

XVIII نشان دهنده عدد 18 است، زیرا X = 10، V = 5، و III = 3 (با هم جمع می شوند).

XLV نشان دهنده عدد 45 است، زیرا XL = 40 و V = 5 (با هم جمع می شوند).

MCMLXIX نشان دهنده عدد 1969 است، زیرا M = 1000، CM = 900، LX = 60، و IX = 9 (با هم).

همچنین می توانید به سادگی با وارد کردن عدد رومی در قسمت ورودی بالا، مقدار عددی مربوطه را به دست بیاورید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل عدد به اعداد رومی

به راحتی یک عدد را به اعداد رومی‌تبدیل کنید.