جداکننده متن

جداکننده متن، کاراکتر یا دنباله ای از کاراکترها است که برای جداسازی یا جداسازی کلمات، عبارات یا مقادیر در یک بلوک متن یا داده استفاده می شود. جداکننده‌های متن معمولاً در ذخیره‌سازی، پردازش و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شوند و اغلب تجزیه و استخراج اطلاعات معنی‌دار از داده‌های متن خام را آسان‌تر می‌کنند.

نمونه هایی از جداکننده های متن عبارتند از:

کاما (") در فایل های مقادیر جدا شده با کاما (CSV) که ستون های داده را جدا می‌کند.

برگه ("\t") در فایل های جدا شده با برگه ها که ستون های داده را از هم جدا می‌کنند

نوار عمودی ("|") یا دو نقطه (":") در قالب های داده های مختلف، برای جدا کردن فیلدها، ویژگی ها یا مقادیر

کاراکتر خط جدید ("\n") در فایل های متنی که خطوط یا پاراگراف های متن را جدا می‌کند

جداکننده های متن به طور گسترده در سیستم های برنامه نویسی و پایگاه داده استفاده می شوند و نقش مهمی در تبادل داده بین سیستم ها، برنامه ها و اشکال مختلف رسانه های دیجیتال دارند.

اشتراک‌گذاری