بررسی کننده نوع mime فایل

نام
اندازه
نوع
آخرین تاریخ اصلاح
بررسی کننده نوع فایل mime ابزار یا نرم افزاری است که برای شناسایی نوع فایل یا فرمت یک فایل خاص استفاده می شود. هر فایل روی یک کامپیوتر دارای یک نوع فایل مربوطه است که با پسوند فایلی که در انتهای نام فایل ظاهر می شود نشان داده می شود. برای مثال، یک فایل ویدیویی ممکن است پسوندی مانند mp4.

اشتراک‌گذاری