تولید SHA-1

یک هش SHA-1 برای هر ورودی رشته ایجاد کنید.

اشتراک‌گذاری