فرمت دهنده/زیبا کننده SQL

SQL formatter یا beautifier یک ابزار نرم افزاری است که کدهای SQL را فرمت و زیبا می‌کند تا خواناتر و قابل فهم تر شود.

SQL (Structured Query Language) یک زبان برنامه نویسی است که برای مدیریت و پرس و جو پایگاه داده های رابطه ای استفاده می شود. خواندن و درک عبارات SQL ممکن است دشوار باشد، به خصوص زمانی که سؤالات فرعی و پیوندهای زیادی درگیر باشد. ابزار قالب‌کننده SQL، کد را با تورفتگی، فاصله و برجسته کردن نحو مناسب به ساختاری خواناتر تبدیل می‌کند و درک و اصلاح آن را آسان‌تر می‌کند.

فرمت‌کننده‌ها یا زیباکننده‌های SQL معمولاً بخش‌های SELECT، FROM، WHERE، GROUP BY و ORDER BY یک دستور SQL را بازسازی می‌کنند تا درک منطق عبارت را آسان‌تر کنند. با فاصله گذاری یکنواخت کد، تورفتگی کلمات کلیدی و شکستن خطوط، شناسایی بندهای مختلف و سوالات فرعی را آسان تر می‌کند.

اشتراک‌گذاری